Storbrand i byggnad i Arendal på Hisingen

Under onsdagskvällen började en träbyggnad i Arendal på Hisingen i Göteborg att brinna.

– Det är en fullt utvecklad brand, det är ett 30-tal brandmän som jobbar med släckningsarbetet, säger Åsa Opperud, ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

kommentarer