”Största utmaningen kring integration är framför oss”

En snabbare etableringstakt bör inte skymma att de största utmaningarna med att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden sannolikt ligger i framtiden. Det skriver professor Mats Hammarstedt.

Läs mer…

kommentarer