Stort intresse för den nyligen inledda kliniska studien med 2cureX:s IndiTreat™-test

2cureX AB (”2cureX”) har inlett en klinisk studie med IndiTreat™ tillsammans med kliniska partners där IndiTreat™ ger stöd åt onkologen i arbetet med att finna den bästa behandlingen för patienter med steg IV kolorektalcancer. IndiTreat™ genererar mikrotumörer från patientens cancervävnad och behandlar dessa med ett stort antal standard- och off label-läkemedel.

Läs mer här: Stort intresse för den nyligen inledda kliniska studien med 2cureX:s IndiTreat™-test

kommentarer