Strama upp avtalen för nya borätter

LEDARE. Det senaste året har präglats av en avmattad marknad för bostäder, och nyproducerade bostadsrätter har fallit rejält. Ett av de bolag som drabbats värst är Oscar Properties, aktiekursen har halverats i år. Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer