Stress gav röntgen av fel kroppsdel

Sjukvårdspersonalen skulle röntga patientens skalle. Men på grund av stress och hög arbetsbelastning röntgades i stället buken, vilket gjorde att patienten fick en onödigt hög stråldos.

kommentarer