Strid om tiggarlägret: Jag gråter på nätterna

GÖTEBORG. På en parkeringsplats i Kallebäck blåser isande kalla vindar mitt i den svenska sommaren.

Här bor ett trettiotal av Europas fattigaste barnfamiljer i det största tiggarlägret i Göteborgs moderna historia.

Nu har det blåst upp till strid om lägret. Mellan de som vill hjälpa tiggarna och de som till varje pris vill ha bort dem.

kommentarer