Studie: Manliga soldater snabbare

Soldatgrupper med bara män är betydligt effektivare i markstrider än grupper där kvinnor ingår. Helmanliga enheter rör sig snabbare och uppnår bättre precision med tunga vapen. Kvinnorna ådrar sig också oftare skador.

Läs mer här: Studie: Manliga soldater snabbare

kommentarer