Studien visar: Så länge är du immun mot corona

En ny studie visar att immunitet mot covid-19 varar i minst åtta månader.

Än så länge är studien för liten för att dra några stora slutsatser – men datan är positiv, säger svenska forskaren Charlotte Thålin.

Läs mer…

kommentarer