”Subvention av havsvind slår mot elsystemet”

Regeringens förslag om subventioner till havsbaserad vindkraft försämrar förut­sättningarna att nå klimat­målen och utveckla välståndet i Sverige, skriver debattörer från Svenskt Näringsliv.

Läs mer…

kommentarer