Sundsvalls dystra ekonomi i framtiden

Det finns inget utrymme för nya satsningar – Sundsvall kommer ändå att visa minusresultat om några år. Det visar det underlag som nu överlämnats till politikerna. Det ekonomiska läget har dessutom försämrats av koalitionens senaste ”65-miljonersutspel”.

kommentarer