Supermetoderna känns så självklara att man häpnar

Vi behöver tala om studieteknik med dem som är nybörjare på lärandets bana – barn, ungdomar och studieovana. ”Supermetoderna” är en bra påminnelse om detta, skriver Ulrika Björstén, chef för Vetenskapsradion.

Läs mer…

kommentarer