Supersnabba tågens väg förbi Eslöv avgörs

ESLÖV Väster om Eslöv eller öster om Eslöv? Snart börjar processen hur den nya höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm ska dras genom kommunen.
– Det kommer att påverkas oss väldigt mycket.

Kommunledningen har varit på ett och är kallad till en rad ytterligare möten med kollektivtrafikens huvudman i landskapet, Region Skåne.
Regionen samlar nu de fem kommuner som berörs direkt av sträckningen genom Skåne utan att få stationslägen – Osby, Höör, Eslöv, Staffanstorp och Burlöv – tillsammans med de tre som får det, Hässleholm, Lund och Malmö.
– Våra påtryckningar om en dialog med regionen har hörsammats. Det handlar dels om nyttor, dels om onyttor för kommunerna. Hur påverkar det kommunerna? Hur kan oönskade effekter minimeras? säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

15 mars träffar Eslövs kommun Trafikverket för första gången och det är då man börjar prata spårdragning. Några hintar om möjliga alternativ har inte läckts ut i förväg.
– Det som är viktigt för oss är störningarna som blir, om de går väldigt nära våra utbyggnadsområden. Störnings- och barriäreffekterna av en höghastighetsjärnväg är enormt stora. Det bullrar väldigt i sidled. De riskerar att förhindra vår framtida expansion, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M).
Om snabbjärnvägen dras väster om Eslöv blir det utanför Marieholm,

Läs mer här: Supersnabba tågens väg förbi Eslöv avgörs

kommentarer

Supersnabba tågens väg förbi Eslöv avgörs

ESLÖV Väster om Eslöv eller öster om Eslöv? Snart börjar processen hur den nya höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm ska dras genom kommunen.
– Det kommer att påverkas oss väldigt mycket.

Kommunledningen har varit på ett och är kallad till en rad ytterligare möten med kollektivtrafikens huvudman i landskapet, Region Skåne.
Regionen samlar nu de fem kommuner som berörs direkt av sträckningen genom Skåne utan att få stationslägen – Osby, Höör, Eslöv, Staffanstorp och Burlöv – tillsammans med de tre som får det, Hässleholm, Lund och Malmö.
– Våra påtryckningar om en dialog med regionen har hörsammats. Det handlar dels om nyttor, dels om onyttor för kommunerna. Hur påverkar det kommunerna? Hur kan oönskade effekter minimeras? säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

15 mars träffar Eslövs kommun Trafikverket för första gången och det är då man börjar prata spårdragning. Några hintar om möjliga alternativ har inte läckts ut i förväg.
– Det som är viktigt för oss är störningarna som blir, om de går väldigt nära våra utbyggnadsområden. Störnings- och barriäreffekterna av en höghastighetsjärnväg är enormt stora. Det bullrar väldigt i sidled. De riskerar att förhindra vår framtida expansion, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M).
Om snabbjärnvägen dras väster om Eslöv blir det utanför Marieholm,

Läs mer här: Supersnabba tågens väg förbi Eslöv avgörs

kommentarer