Svar om höghastighetståg dröjer – läget försvårat

Planerna på en stor politisk uppgörelse om höghastighetståg i Sverige går trögt. Regeringen har ännu inte bjudit in de andra partierna till ett första möte.

Läs mer…

kommentarer