Svåra fuktskador i mingelhuset

HÖRBY Fukt och mögel har upptäckts i det så kallade mingelhuset, grannfastigheten till Metropol. Fuktskadorna är så allvarliga att värdet måste skrivas ner till hälften.
Notan för saneringen väntas sluta på minst en halv miljon kronor.
Kommunen köpte huset för två år sedan utan att göra en noggrann besiktning av skicket på fastigheten.

Planen är att huset på Nygatan ska byggas ihop med Metropol så att en ny mötesplats kan skapas för kulturen i Hörby samtidigt som biografen får ny entré. Detta är en satsning som beräknas kosta fyra miljoner kronor.

Men nu har projektet stött på patrull. Vid en besiktning, som gjordes i höstas som en förberedelse inför ombyggnaden, upptäcktes att det finns omfattande fuktskador i huset.
Fastigheten Hasslarp 13 köptes av kommunen i slutet av 2013. Eftersom det talades om att det behövdes mingelutrymmen för besökarna på Metropol när det ordnas konserter och andra evenemang där fick huset snabbt namnet ”mingelhuset” i folkmun.
Köpesumman sattes till 3,1 miljoner kronor. Säljare var ett fastighetsbolag i Hörby.

På senaste mötet beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skriva ner det bokförda värdet på huset med 50 procent.
Det bokförda värdet på fastigheten är 2,3 miljoner kronor, vilket innebär att fastigheten bara värderas till 1,15 miljoner kronor i dag. Det är

Läs mer här: Svåra fuktskador i mingelhuset

kommentarer