Sveaskog stoppar parasiter med satelliter – och AI

I takt med att klimatet blir varmare blir granbarkborren en allt större plåga för svenskt skogsbruk. Men nu ska statliga skogsjätten Sveaskog slå tillbaka genom att låta AI spåra angreppen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj