Svenonius lösning på vårdkrisen

Finansregionrådet Iréne Svenonius lösning på vårdkrisen i Stockholm är att se till att sjukhuspersonal får mindre pappersarbete och mer patienttid.

Svenonius (M) vill åstadkomma detta genom att bygga ut primärvården.

– Varje väntetid, varje problem på sjukhus och i sjukvården är ett misslyckande och måste åtgärdas, säger hon till Expressen TV. 

Läs mer…

kommentarer