Svensk motståndskraft vid krig ska stärkas

Försvarsberedningen ska i dag lämna förslag på hur Sveriges civila försvar bör utformas.

Mycket väntas behövas för att stärka landets motståndskraft vid krig.

Läs mer här: Svensk motståndskraft vid krig ska stärkas

kommentarer