Svenska handelsbalansen minus 3 miljarder i november

Utrikeshandeln med varor gav i november ett underskott på 3,0 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett underskott på 2,1 miljarder kronor.

Läs mer här: Svenska handelsbalansen minus 3 miljarder i november

kommentarer