Svenska pensionsmiljoner placeras i hotade skogar

Amazonas regnskogar i Sydamerika är under hot. 

Samtidigt placeras svenska pensionsfonder i de känsliga skogarna – med totalt 350 miljoner kronor i Amazonas, skriver DN. 

I Kanadas och Rysslands barrskogsbälte har svenska finansaktörer innehav på över två miljarder kronor. 

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer