”Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU”

Hur kan sammanhållningen i EU skyddas mot nationalistiska tendenser både inom och utanför Europa? Denna och andra tunga frågor bör politikerna nu ge svar på inför EU-valet, skriver redaktörer för Europaperspektiv, en årsbok som publiceras av universitetens nätverk i Europaforskning.

Läs mer…

kommentarer