Svenska riksinternat förlorar statsbidrag

De svenska riksinternaten förlorar sina speciella privilegier.

De kommer inte längre att kunna ta ut avgifter för undervisningen, enligt ett nytt regeringsbeslut rapporterar SVT.

kommentarer