Svenska soldater på plats i farligaste landet

Överstelöjtnant Jonas Lotsne är chef för 250 svenska militärer i Mali inom den fredsbevarande FN-insatsen Minusma. Elitförbandet verkar i ett av världens farligaste länder och Lotsne tänker dagligen på hotbilden mot hans soldater.

Läs mer här: Svenska soldater på plats i farligaste landet

kommentarer