Svenskarnas krav: Ta ert klimatansvar, arbetsgivare

Svenskarna skickar ett krasst budskap till sina arbetsgivare: Ni gör för lite för klimatet. En av åtta säger till och med att de har tackat nej till jobb där arbetsgivaren gör för lite.

För den som vill pressa sin arbetsgivare att bli bättre, finns några enkla och effektfulla åtgärder.

Läs mer…

kommentarer