Sverige har ett bistånd i världsklass enligt en ny OECD-översyn

Sverige beskrivs som en global ledare i utvecklingsfrågor i en översyn från OECD:s biståndskommitté DAC. Översynen framhåller att Sverige tar en alltmer ledande roll i arbetet för att hjälpa människor som lider på grund av krig, konflikter och naturkatastrofer.

Läs mer här: Sverige har ett bistånd i världsklass enligt en ny OECD-översyn

kommentarer