Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 1

Föregående vecka i rådet: Kazakstan övertar ordförandeskapet i rådet, månadsprogrammet för januari antas, möte om Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), extrainsatt möte om situationen i Iran samt pressuttalande om terroristattacken i Kabul den 4 januari.

Läs mer här: Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 1

kommentarer