Sverige klättrar på konkurrensstegen

Sverige är fortfarande ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, enligt en undersökning av World Economic Forum. Men det krävs ändå krafttag på bland annat arbetsfronten för att inte konkurrenskraften ska försvagas.

Läs mer här: Sverige klättrar på konkurrensstegen

kommentarer