Sverige sätter in 1,7 miljarder för syrier

Sverige väntas sätta in ytterligare 1,7 miljarder kronor till stöd för syrier, enligt Sveriges Syriensändebud. Den föreslagna strategin är anpassad till att kriget fortfarande pågår om fem år – eller längre än så.

Läs mer här: Sverige sätter in 1,7 miljarder för syrier

kommentarer