Sverige ses som ett av de bästa länderna

LONDON. Vad har egentligen Sverige bidragit med till världens goda?

En hel del.

Vi kommer i alla fall på sjätte plats.

kommentarer