Sverige tar in 48 pjäser för precisionsattacker

Försvarsmakten har tecknat avtal om 48 nya Archerpjäser.

De ska ersätta vapen som Sverige sålt till Storbritannien eller skänkt till Ukraina.

I kriget används Archer för att bland annat slå ut ryska artillerisystem.

Läs mer…

kommentarer