”SVT vacklar om hur varumärken får synas”

Godtycklig­het råder kring huruvida varu­märken får synas i public service eller inte. Nu behövs tydligare regler, skriver Carsten Carlsson, medie- och kommunikationsexpert.

Läs mer här: ”SVT vacklar om hur varumärken får synas”

kommentarer