Rensar efter skandalen – ”Drastisk ommöblering”

15 ledamöter har sparkats på fyra år i Swedbank. En närmast unik omsättningen av ledamöter. Dessutom har banken haft tre verkställande direktörer och en tf vd sedan våren 2016.

Läs mer…

kommentarer