Swedsec varnar kreditrådgivare

By Realtid.se Beslutet om varningen har tagits efter att rådgivaren vid kreditgivning inte har dokumenterat kredittagarens återbetalningsförmåga korrekt. Vidare har rådgivaren ensam fattat ett kreditbeslut utan behörighet.

Läs mer här: Swedsec varnar kreditrådgivare

kommentarer