”Syftet är att få ett stopp på det här”

I måndags träffades Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för att diskutera den senaste tidens händelser vid området kring Eon arena. – Vi har bestämt att vi ska samla alla krafter för att få ett slut på det här, säger Ewa Lindstrand (S), kommunalråd och ordförande i BRÅ.

kommentarer