Tågresenärer behöver bättre information vid trafikstörningar

Järnvägsbranschens nya trafikinformationsundersökning visar att resenärerna är i behov av bättre och tidigare information vid trafikstörningar. När tågen går som de ska är nöjdheten med informationen desto högre.

Läs mer…

kommentarer