Teknik för underrättelsetjänster har blivit mångmiljardmarknad i Sverige

Igenkänningstekniker har gått från att vara ett verktyg för underrättelsetjänster till att bli en snabbt växande mångmiljardmarknad i Sverige. Om konjunkturen vänder ned väntas det här bli en motor för it-investeringarna.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj