Tele2 väljer Nokia för kärnan i 5g-nätet


Tele2 väljer finländska Nokia som nätleverantör för kärnan i deras 5g-nät och räknar med att påbörja utbyggnaden under året.

Läs mer…

kommentarer