Terrorgrupp: Alla som kämpar mot IS är mål

Alla länder som ingår i den USA-ledda koalitionen mot Islamiska staten (IS) blir måltavlor för alla världens jihadister.

Det hotet levererade den syriska terrorgruppen Nusrafronten i en ljudinspelning på lördagen.

Gruppen menar att flygattackerna är ett krig mot islam som helhet.

kommentarer