Testa dig för hudcancer – utan remiss

Oroar du dig för en ny eller utseendeförändrad fläck på kroppen?

Vet du med dig att du visats mycket i solen under åren?

Då borde du uppsöka läkare för att utesluta hudcancer.

Just nu kan man undersöka sig utan remiss.

Läs mer här: Testa dig för hudcancer – utan remiss

kommentarer