The Guardian: Avslöjad juristfirma kopplas till terrorfinansiering och organiserad brottslighet

By Kalle Holmberg Appleby, juristfirman som kom i fokus i samband med Paradisläckan, utförde placeringstjänster i syfte att undkomma skatt åt en bank som anklagats för att understödja terrorfinansiering, internationell organiserad kriminalitet och syriska regimens kemvapenprogram.

Läs mer här: The Guardian: Avslöjad juristfirma kopplas till terrorfinansiering och organiserad brottslighet

kommentarer