Thomas Möller kan slippa skatteskuld

Malmö. Genom att bosätta sig i Thailand har Thomas Möller, tidigare ledare för Hells Angels Sverige, försvårat för skattemyndigheten att driva hans skatteskuld.
Den preskriberas vid årsskiftet, men skatteverket har ansökt om en förlängning.
Frågan avgörs av förvaltningsrätten.

Thomas Möllers skuld uppgår till knappt 2,1 miljoner kronor.
Myndigheterna har försökt att få in pengarna länge. I somras rapporterade medierna om att HA-ledaren skulle försättas i konkurs av staten. Målet var uppe i Malmö tingsrätt i december.
Thomas Möller är skriven i Thailand, men så sent som i januari förra året slog kronofogden till mot en lägenhet i centrala Malmö där han uppehöll sig.
Myndigheten lade då beslag på vissa tillgångar.
Thomas Möller har bestritt att han bodde i lägenheten, men Nacka tingsrätt slog fast att han i varje fall disponerade den.
Vid en utredning som avslutades i juni förra året konstaterade kronofogden att Thomas Möller saknar utmätningsbara tillgångar som täcker skulden.
Skatteverkets ansökan kom in till förvaltningsrätten den 28 december.
Lagen säger att preskriptionstiden får förlängas om den som är skyldig pengar saknar känd hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han eller hon uppehåller sig eller om den samme stadigvarande vistats utomlands.
Skatteverket menar att kriterierna uppfylls i Thomas Möllers fall. Några särskilda skäl

Läs mer här: Thomas Möller kan slippa skatteskuld

kommentarer