Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Utredningens uppdrag utökas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2018.

Läs mer här: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

kommentarer