Tillfällig flyktingmottagning öppnad

MALMÖ Region Skåne har startat en tillfällig flyktingmottagning på Södervärns vårdcentral.

– Med tanke på det ökande antalet asylsökande är det svårt att ta hand om alla som söker vård på ordinarie kvälls- och helgmottagningar och på akuten på Sus. Därför har vi öppnat en mottagning hos oss, säger Margareta Koerth, chef på vårdcentralen.
Sen i måndags är det öppet varje vardag mellan 17.15 och 19.15 och dessutom varje lördag mellan 10 och 14 på vårdcentralen på Ahlmansgatan.
– Då finns det flera specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor på plats. Dessutom någon tolk, som ska kunna arabiska och eventuellt tigrin och somaliska, berättar Margareta Koerth.
Det är personal från andra verksamheter i Region Skåne, som frivilligt har ryckt ut och ska arbeta på den nya mottagningen.
Än så länge är det inte många asylsökande som har sökt sig till den nya mottagningen. Informationen har bara gått ut internt till andra sjukvårdsverksamheter.
– Vi räknar med att det ska sprida sig att vi har en speciell mottagning nu när det är så många flyktingar som kommer till Sverige och Malmö, förklarar Margareta Koerth.
Tanken är att den tillfälliga flyktingmottagningen ska vara öppen fram till den 30 november. Samtidigt är vårdcentralen Södervärn öppen som vanligt för andra patienter.

Läs mer här: Tillfällig flyktingmottagning öppnad

kommentarer