Tillgänglighet i det hållbara samhället

Generaldirektörerna för Trafikverket, Luftfartsverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket och VTI deltog på Transportforum och svarade på frågor om hur de skapar tillgänglighet i ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer här: Tillgänglighet i det hållbara samhället

kommentarer