Tillrättavisad elev drog kniv mot sin lärare

Eleven kom för sent till lektionen och fick en tillrättavisning.

Då drog eleven kniv mot läraren.

– Det var ett allvarligt läge men läraren lyckades lugna ner den akuta situationen, säger Peter Lindström, biträdande utbildningsdirektör i Jönköpings kommun, till Jnytt.

kommentarer