Tillväxtländerna ökar sina militära utgifter

Världens totala militärutgifter minskar, men Ryssland och Saudiarabien rustar upp. Bakom inköpen ligger stormaktsambitioner och rädsla för den egna befolkningen, enligt Sipri.

Trots att USA och västvärlden minskar sina militärutgifter fortsätter Ryssland att öka sina. Ryssland spenderar fortfarande enbart en sjundedel av vad USA gör på militären, men skillnaden minskar något.

kommentarer