Tingsrätten har längst väntetider

Sundsvalls tingsrätt har längst väntetid i landet för att avgöra brottmål. Resultatet är en kraftig försämring jämfört med två år tidigare.

kommentarer