Tio projekt mot cannabis 2012

Statens folkhälsoinstitut fick år 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell satsning mot vannabis 2011-2014. Slutrapport har lämnats till regeringen. Satsningen skulle enligt uppdraget riktas till målgruppen unga som inte har testat eller endast någon enstaka gång har testat cannabis. Den skulle också omfatta tillgänglighets- och efterfrågebegränsande insatser. De avsatta medlen, 12 miljoner kronor, för 2011-12 utlystes externt för att engagera många aktörer med olika ingångar och intressen.

kommentarer