Tondövt att förminska Filminstitutets arbete

Den pågående filmdebatten kritiserar Svenska Filminstitutet för att låta arbetet för jämställdhet ta för stor plats.

Vd Anna Serner svarar att verksamheten inte handlar om perifera aktivistfrågor utan om filmens överlevnad.

Läs mer…

kommentarer