Totalt elva fall av den brittiska virusvarianten och ett av den sydafrikanska

Det första fallet av den virusvariant av covid-19 som rapporterats från Sydafrika, har nu upptäckts även i Sverige. Dessutom har totalt elva fall återfunnits av den brittiska varianten. Alla fallen har koppling till resande från de berörda länderna.

Läs mer…

kommentarer