Trafiken ökar – politikerna irriterade

By Mattias Rabe

Det är lokaltidningen Mitt i Stockholm som har fått ta del Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten i Stockholm. Siffrorna visar att antalet passager genom huvudstadens 26 vägtullar ökade under 2017 till 412 900 fordon i genomsnitt per dag. Det är en ökning om 0,8 procent från 2016 års 409 612 passager.

Ökningen var tvärtemot vad stadens styre hade satt upp som mål. Stockholms stads kalkyler räknade med att antalet passager skulle minska med 0,2 procent.
Anledningen till att antalet passager ökade anses vara nya vägar i området, högkonjunktur med mer pengar i folks plånböcker och för lågt prissatta drivmedel. Dessa i kombination sägs göra att allt fler väljer bilen framför andra transportsätt.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), Stockholms stads trafikborgarråd, till Mitt i Stockholm.

Lösning: Högre avgifter och drivmedelspriser
I och med att antalet passager ökar ser Daniel Helldén stadens klimatmål som ouppnåeliga. Första målet är att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till år 2020. I stället tror han att utsläppen kommer att öka.
Även målet om en fossilfri trafiksituation till år 2040 anses vara i farozonen.

– Det är något vi måste hantera, snabbt. Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs, säger han.

För några veckor sedan skrev vi om att privatresor i tjänstebil, det vill säga även resor till och från jobbet, har blivit dyrare i och med att trängselskatten och andra infrastrukturavgifter sedan den 1 januari 2018 inte längre ingår i bilförmånen utan numera är skattepliktig.
Denna nya åtgärd kan leda till färre passager.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger

Läs mer här: Trafiken ökar – politikerna irriterade

kommentarer